KAMU MALİYESİ DERS NOTLARI VS.

http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/dosya1.htm Kamu Maliyesi/Kamu Ekonomisi 1.Hafta Ders notları  


http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/index.htm


 

Devletin Ekonomiye Müdahalesinin Nedenleri(Piyasa Başarısızlıkları)

Devlet Kavramı
Bilgi Yetersizliği
Kamusal Mallar
Tam Kamusal Mal ve Hizmetler
Yarı Kamusal Mal ve Hizmetler
Erdemli Mallar
Doğal Tekeller
Dışsallıklar

http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/index.htm
Dışşsallıların Tazmininde Kamusal ve Özel Çözümler
 
Vergiler
Pigou Tipi Vergiler
Ürün ve Atıklar Üzerinden Alınan Vergiler
Differansiyel Vergileme
Sübvansiyonlar
Vergi ve Sübvansiyonların Etkinliği
Harçlar
Standartlar
Pazarlanabilir Kirlilik İzni
Coase Yaklaşımı(Özel Çözüm)
Hicks Kaldor Ölçütü(Tazminat Çözümü)(Özel Çözüm)
Gelir Vergisi Kurumlar VergisiHarcama Üzerinden Alınan VergilerKDVServet Vergisi   

 http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/index.htm

Dışsallıklar Teorisi 1
Dışsallıklar Teorisi 2
Dışsallık Türleri
Pozitif Dışsallıklar
Negatif Dışsallıklar
Üretim Dışsallıkları ve Türleri
Tüketim Dışsallıkları ve Türleri
Marjinal ve İnframarjinal Dışsallıklar ve Türleri
Parasal ve Teknolojik Dışsallıklar
http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/index.htm
http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/index.htm
Pareto Optimumu
Pareto Optimumunun Yeterlik Koşulları
Tüketimde Etkinlik
Üretimde Etkinlik
Ortak Etkinlik
 http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/index.htm
Dışsallıklar Teorisi 1
Dışsallıklar Teorisi 2
Dışsallık Türleri
Pozitif Dışsallıklar
Negatif Dışsallıklar
Üretim Dışsallıkları ve Türleri
Tüketim Dışsallıkları ve Türleri
Marjinal ve İnframarjinal Dışsallıklar ve Türleri
Parasal ve Teknolojik Dışsallıklar
http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/index.htm
KAMU KESİMİNİNFONKSİYONLARI

R.Musgrave'in yaklaşımı neo klasik açıdan önemli bir hareket noktası oluşturmaktadır. R. Musgrave'e göre devletin üç temel fonksiyonu vardır. Bunlar; kaynak dağılımda etkinlik, gelirin yeniden adil dağılımını ve istikrarın sağlanmasıdır. Ayrıntıları okumak için linkleri tıklayınız

  http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/index.htm

Kaynak Dağılımında Etkinlik
Gelirin Yeniden Dağılımı
İstikrarın Sağlanması

http://idari.cu.edu.tr/igunes/kamu/index.htm  LİNKLERE TIKLAYINIZ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !